Category Archives: Sebstvo

Ocean Svjesnosti

Standardno

Ovdje predstavljamo još jedno poglavlje iz hrvatskog izdanja knjige “Blaženstvo duše i nova Mehanika Sebstva” autora Petra Vojvodića i Filipa Dedija.

Ocean Svjesnosti

Sve što postoji  u univerzumu proisteklo je iz nekog centra/izvora svijesti. Ukupan izvor svega što postoji pa i izvor svih pojedinačnih stanja svijesti je svima nama dobro znana Svjesnost (Univerzalna Svijest, Bog, Otac, Izvor, Stvoritelj, Brahma – ili kako već želite).

Isto tako, sve što je poteklo iz Izvora vraća se Izvoru. Izvor je isto što i Uvir, sve je Jedno, sve je Um. Sve između Izvora i Uvira je život kakvim ga mi poznajemo, kretanje energije i zgušnjavanje materije nastale rascjepkanošću prvobitne svijesti.

U sveukupnnom Izvoru postoji originalna ideja o multipliciranju i širenju svijesti. Ovu ideju energija (Shakti, prana) svojom stvarateljskom snagom pretvara u nama znani pojavni univerzum i prirodni svijet pun realnog života. Gotovo nemoguće je predstaviti svu šarolikost i raspršenost kapljica svijesti nastalih iz oceana jedinstvene Svjesnosti kao i predstaviti bogatstvo života rođenog iz kozmičke maternice Shakti. Sve to potaknuto ili „oplođeno“ raznolikim vrstama svjesnosti!

Ovdje je potrebno naglasiti da ljudski um može/mora stvoriti prihvatljivu formu koja olakšava razumijevanje božanske sveukupnosti. Na taj način ljudski um si olakšava približavanje svoje svijesti Izvoru.

Od pamtivijeka ljudi su zamišljali božanske kreacije i rituale štovanja i tako približavali sebe Bogu (Svjesnosti) u cilju shvaćanja nadrealnog na ljudski način. Zato širom svijeta i postoji ogromno šarenilo pristupa univerzalnom božanskom a sve radi zadovoljenja ljudske potrebe za intimnošću sa Svjesnošću. Ljudski um je ujedno i zadnje (krajnje) stanje evolucije božanske Svjesnosti i u stanju je doživjeti atribute Svjesnosti kao što su užitak, blaženstvo i mir te ukupno znanje i svijest o besmrtnosti života. Osim ljudske svijesti ne postoji druga svijest u univerzumu ili u paralelnim univerzumima koja može potpuno doživjeti Svjesnost. Zbog toga je ljudska svijest krajnji mogući domet manifestacije Svjesnosti. I to kroz prosvjetljenje.

Na svom putu ka prosvjetljenju čovjek neminovno odlazi u svoju nutrinu ka svom unutrašnjem Izvoru. Ovaj involutivni proces, koji se odvija zajedno s evolucijom, čini razvoj ljudske svijesti. Moglo bi se reći da evolucijom čovjek dolazi do vanjskog izvora Svjesnosti a involucijom do svog unutrašnjeg izvora Svjesnosti. Rezultat takvog širenja i sažimanja svijesti je i multi svijet raznih formi i sadržaja nastao energetskim gibanjem i sažimanjem u univerzumu! Prosvjetljenje donosi konačno stanje mira u kojem više nije potrebno skupljanje ili sažimanje svijesti.

Ono što mi ovdje, kao naš mali prilog ljudskoj svijesti, možemo ponuditi jednostavna je vježba energetskog (meditativnog) doživljaja mira i spokoja kao osnovnog stanja unutar Svjesnosti.

Udobno se smjestite s uspravnim leđima, zatvorite oči i produbite i usporite disanje. Opustite muskulaturu kao i čitavo tijelo. Umjesto percepcije vanjskog svijeta organe percepcije okrenite unutra i doživite vaš unutrašnji svijet. U momentu naraslog spokoja i mira jednostavno afirmirajte (izrecite naglas):

„Moja je namjera Svjesnost u sebi i Svjesnost izvan sebe u polju Univerzalne Svjesnosti doživjeti u jedinstvu“,

„Moja je namjera doživjeti duboki mir“.

Zatim petnaestak minuta ostanite u meditaciji doživljavajući mir kao prvobitno stanje Svjesnosti i vratite se u normalno budno stanje. Na taj način se jednostavno programira jedinstvo subjekta i objekta u nekom polju zbivanja (ovdje je Svjesnost) i transcendira vlastita svijest o tome. Željeni četvrti element (turiya) novi je transcendentni doživljaj još dublje svjesnosti dubokog mira u Sebi.

Trijada

Ovdje bi spomenuli trijadu (trimurti, triniti, trojstvo) božanske svijesti onako kako ju tumače sveti tekstovi istoka. Prisjetite se na trenutak kreatora u sebi. Kreator je naš program stvaranja (Brahma) bez kojeg ne bi bilo ništa na svijetu pa tako i u našem mikrokozmosu. I samo si dajmo oduška kreiranju i opažanju božanskog u sebi i izvan sebe! Ali, uz obveznu napomenu da stvaranje ne ide bez uništenja stvorenog (Shiva) i procesa između, odnosno održavanja postojećeg stanja (Vishnu). Na ljudskom nivou svijesti ovo je najlakše objasniti kao rođenje, život i smrt.

Realizacija ovih svijesti se ne bi mogla desiti da ne postoji istovjetni energetski aspekti ženske trijade (tridevi) koji odgovaraju navedenom muškom. Saraswati, Lakshmi i Parvati odgovaraju trolistu navedenih božanskih svijesti i predstavljene su kao njihove dinamičke partnerice.

Usvajanje i prepoznavanje ovog trojstva bazične svijesti u nama je bitno za lakše razumijevanje ponekad drastičnih realizacija ta tri procesa na mikro planu u sebi ili na makro planu u vanjskom svijetu. Iako su sve tri svijesti (stvoritelj, održavatelj i uništavatelj) u svakom trenutku prisutne one ipak djeluju kao mijene, naizmjenično pojačavajući ili slabeći svoje djelovanje. Naglašene procese stvaranja (nastajanje i bujanje svega potrebnog i nepotrebnog, pa i onoga što nije u skladu s našim uvjerenjima), konzerviranje istoga i prividno usporavanje života oko nas a najviše periodična masovna uništenja teško je prihvatiti bez znanja o ovoj trijadi svijesti.

Sva tri ova programa/svijesti su u skladu/jedinstvu unutar nas i uz mali napor i pozornost, svakodnevno možemo opaziti tri procesa na djelu. Ovakva svjesna opažanja koja kao objektivni promatrač vršimo, vježbaju našu nevezanost i sposobnost razlikovanja prikladnog od neprikladnog (viveka).

Na ovom mjestu želimo ukazati i na tri točke svijesti u ljudskom energetskom polju koje izravno utječu na transparentnost trostruke svijesti u nama. Tri točke o kojima govorimo su tri čvora (granthi, knots) čije stanje i čistoća utječu na proces kontinuiranog odvijanja stvaranja, održavanja i rušenja.

Njihova lokacija je slijedeća: prvi čvor, koji korespondira Brahminoj svijesti ili stvoritelju, lociran je kod korijenske čakre. Drugi čvor koji odgovara svijesti Vishnua je kod srčane čakre i treći čvor za Shivinu svijest je kod šeste čakre.

Stanje ovih čvorova izravno utječe na stanje kandi (kunde). Kande su matematički male točke iz kojih se pojavljuje prana u polje svake čakre odakle teče u kanale (meridijane). Zamislite kande kao raskrižja u nekom gradu obavijena smogom i maglom koji otežavaju prolaz vozilima (praničke ekipe ili vozila duše) i njihova skretanja jer magla zaklanja semafore. Odrađeni (oćišćeni) i osviješteni energetski čvorovi u našem radu izgledali su kao katovi gradskih garaža na kojima je prolaz našeg vozila na određenom katu garaže štitio pranički čuvar.

Često pojavljivanje simboličnih puteva i vozila, njihov izgled, stanje i način kretanja objašnjavamo trenutkom na životnom putu svake inkarnirane duše. Kvaliteta ovih slika izravno govori o stanju samog klijenta i naročito o stanju njegove duše. O samom vozilu duše u kasnijem poglavlju.

Ocean i kapljica

Svaka pojedinačna ljudska svijest, ili inkarnirana duša jivaatma, sastavni je dio univerzalnog polja Paraatma (kako ih nazivaju istočni tekstovi). Polje Paraatme ili „po naški“ polje Vrhduše ili Nadduše, izvor je svih dobrobiti kojima težimo. Nepresušni je izvor obilja na svim nivoima uključujući tjelesno zdravlje na fizičkom nivou. Izvor je empatije i blaženstva na emocionalnom nivou, čistoće intelekta na mentalnom nivou i mira i širine duha na spiritualnom nivou!

Svakoj pojedinačnoj duši ili božanskoj iskri, kako se često naziva, data je mogućnost vlastitog doživljaja nabrojanih kvaliteta stanja svijesti Vrhduše.

Zbog toga su božanske iskrice u svom evolutivnom procesu stvorile bezbroj vlastitih, različitih životnih formi. Svaku za sebe fascinantnu i originalnu s mogućnošću doživljaja i dijeljenja navedenih dobrobiti s drugima! Raznolikost života na Zemlji je božanska koliko i jedinstvo na nebu. Jednom riječju – harmonija svekolike zemaljske raznolikosti. Takav pristup objašnjava šarolikost ljudskih doživljaja, učenja i puteva ka Bogu (Svjesnosti) i opravdanost svakoga od njih.

Svako ljudsko biće inkarnacijom dobija materijalni djelić Vrhduše i po životnom putu ga osvještava. Neka duhovna učenja ga čak tumače kao nemjerljivo malu tvar koja je “10 000 puta manja od presjeka vlasi kose”. Nije li to bozon za kojim tragaju u Švicarskim Alpama?!

U našem radu u Mehanici Sebstva najčešće korištena metaforička slika Svjesnosti u pojedinačnoj ljudskoj svijesti (jednostavna slika razumljiva svima) pored božanske iskre bila je prispodoba o oceanu i kapljici.

Polje Vrhduše smo predstavljali kao ocean, a pojedinačne duše kao kapljice. Kapljice imaju iste karakteristike kao ocean što je u skladu s Hermetičkim načelima „kako gore, tako dolje” i „sve je um”. Iako je prividno odvojena od oceana svaka pojedinačna kapljica je u mogućnosti doživjeti sve atribute oceana. S ljudske točke gledišta to znači mogućnost svakog čovjeka da se samorealizira (prosvjetli).

Proučavanju strukture i funkcija same kapljice kao sinonima za autentično ljudsko energetsko polje, posvetili smo najveći dio ove knjige. Proučiti mikrokozmos kapljice dovodi nas u mogućnost spoznaje oceana kao izvora svega što postoji.

Sama raznolikost i originalnost individualnih osobina pojedinaca (kapljica) nas je uvijek iznova fascinirala. Mogućnost individue da osvijesti sebe drugačijeg od drugih i dovođenje takvog specijalnog sebe u zajedničko polje sa univerzalnim osobinama je i bio cilj našeg rada. Odustajanje od „ograničenog“ Sebe i doživljaj „istovjetnog“ Sebe je duboko utjecao na svijest klijenta i dovodio ih do katarze i transcendencije svijesti.

Na taj način svatko „postaje Bog” u svom pojedinačnom mikrokozmosu unutar univerzuma i kao takav je dio Svjesnosti te dijeli s drugima mir, užitak i blaženstvo. Do tada je prisiljen participirati u polju iluzije (maya) kroz svoj vlastiti ego i njegov individualni (ograničeni) um koji ga podržava i daje mu lažnu slike vlastite „specijalnosti“ i odvojenosti.

Ta lažna važnost „osobnosti“ izražena kroz ekstremnu posebnost, skoro je nepremostiva razlika između oceana i kapljice jer govori o prividnoj odvojenosti koja lažno podržava težnju kapljice za samostalnošću. Ipak, u presudnom trenutku evolucije kapljica shvaća da se treba vratiti u ocean koji ju je stvorio. Tada spoznaje da samo gubitkom individualnosti može doživjeti potpuno oslobođenje i prvobitno, originalno stanje svijesti. Stoga povratak pojedinačne ljudske svijesti u okrilje potpunog, sveukupnog i beskrajnog oceana univerzalnog blaženstva postaje svačiji životni imperativ.

Ujedinjenje s Izvorom je najdublja čežnja u svima nama. Samo ostvarenje jedinstva sa Svjesnošću (Bogom) kao izvorom svega, u potpunosti nas može zadovoljiti. U univerzalnoj svijesti  oceana, gdje se gubi svaka individualnost, kapljica svijesti u potpunosti manifestira samu sebe. Zato “utapanje” kapljice u oceanu, prema našim slikama u radu s klijentima, djeluje kao drugarsko i prijateljsko prihvaćanje ostalih kapljica koje svoga “kolegu” ili “kolegicu” dočekuju grljenjem i tapšanjem po ramenu, upravo onako kako se dočekuje netko tko je inicijalno prihvaćen u određenu sredinu.

U takvim momentima predanosti i posvećenosti klijenata smo doživjeli i situacije „priskakanja“ u pomoć dijela drugih kapljica kao energetsku potporu i pomoć jedna drugoj. Ta neočekivana, nesebična pomoć sličnih kapljica u trenutku kad je trebalo dodatno „zapeti“, pogotovu u radu na proboju svijesti kroz tamnu stranu klijenta, itekako je olakšala transcendiranje dubokih unutrašnjih blokada. I na ovaj način se očituje podržanost i privrženost univerzuma u našim teškim situacijama.

Ovdje treba napomenuti kako se drugarski i prijateljski odnos između kapljica može (treba) razviti čak do ljubavnog odnosa i intimnosti, jer samo u stanju potpunog stapanja na svim nivoima moguće je dijeljenje orgazmičkog blaženstva.

U samom osvitu postojanja pojavila se “ćudljiva želja” uspavanog oceana, zatalasala se iz dubine i uzburkala površinu. S površine su se odvojile kapljice, evoluirale i nakon mnogo eona poželjele se vratiti natrag u ocean. Na taj način se zadovoljila primarna želja oceana (svijesti) da stvori kretanje (energiju) i privid odvojenosti od samog sebe kako bi se spoznao u samostvorenom ogledalu. Tako se zadovoljila i primarna želja kapljice da se osamostali, sakupi iskustva i evoluira do svog zenita. U vrhuncu svog ukupnog razvoja (koga predstavljaju i rezultati spoznaje kroz svoj vlastiti ego i odvojeni individualni um) kapljica uviđa da  joj ego i individualni um nisu dovoljni da spozna samu sebe kao svoju najdublju božansku prirodu. Profilirajući ih i odbacujući kao nedostatne, involuira u sebe gdje konačno shvaća da je “kod kuće” najbolje.  Tako se vraća svom izvoru – oceanu.

Konačni rezultat viđene slike o prihvaćanju kapljice u oceanu je i česta slika prelijevanja vode iz oceana u sva polja, svjetove i dimenzije – uz doživljaj orgazmičkog blaženstva. Rijeka preljevanja, slično ustavama i kaskadama označavala je dotok univerzalne energije u polja i dimenzije klijenta na kojima smo radili. I ponekad se prelijevanje završavalo u bazenu ili otkrivalo sliku bazena čiste prane, gdje bi se klijenti pojedinačno ili grupno okupali i regenerirali. Ove krasne slike su odavale osjećaj uzvišenog slavlja i neopisivog blaženstva kod „kupača“.

 

 

 

Oglasi

UČENIK

Standardno

duh u drvetuDavno jednom, ljudi su zatražili od Višnua univerzalni lijek za njihove nevolje, bolesti i patnju. On im je rado pomogao inkarnirajući svoju višeglavu kobru u duhovnog učitelja koji im je trebao prenijeti znanje o univerzalnoj svijesti. Poslani učitelj okupio je 1000 učenika s namjerom da im prenese božansko znanje,  ali pod jednim uvjetom: učenici su trebali ostati s druge strane zavjese koju je postavio između sebe i njih. Primopredaja znanja je trajala i trajala i jedan mladić se u jednom momentu morao udaljiti zbog svojih prirodnih potreba. Na ostale učenike je to djelovalo kao znak za slobodnijim ponašanjem i znatiželjom i nedugo zatim nekolicina ih je iz radoznalosti razderala zastor koji ih je dijelio od učitelja. No, svi prisutni učenici su tada spaljeni i pretvoreni u pepeo. Učitelj je bio tužan i razočaran zbog neplaniranog  i nemilog događaja. Tada se, nakon obavljene nužde, iznenada pojavio mladić zbunjen prizorom. Učitelj je pomislio, no dobro, ako sam i izgubio 999 učenika makar mi je ostao ovaj mladić i njemu ću prenijeti znanje, ali ponovo pod jednim uvjetom. Mladić je morao postati duh koji visi na drvetu i oslobođenje će imati kada makar jednom učeniku prenese dobiveno znanje. Tako je duh sa drveta svakom prolazniku pokušao prenijeti svoje znanje, ali bi uvijek, prije ili kasnije nešto pošlo po zlu, ili učenici nisu znali odgovore na pitanje ili nisu mogli do kraja spoznati znanje i duh bi morao ubiti i progutati učenika. I to je trajalo godinama i godinama. Učitelj je, gledajući to, postajao sve tužniji i tužniji te je iz samilosti jednog dana sam očajnom duhu postao učenikom. Konačno, duh je prenio sve svoje znanje jednom učeniku. Oslobođenje je doživio onoga trenutka kada je znanje vratio svome izvoru, a do tada je morao više puta žrtvovati (ubiti) svoj vlastiti ego.

Sažeto iz Yoga sutre Patanjali

DIJAMANT

Standardno

dijamantNeki bogataš je rekao svome slugi: „Odnesi ovaj dijamant na tržnicu kod raznih trgovaca i saznaj koja mu je vrijednost i cijena. Odnesi ga prvo kod prodavača povrća.“ Sluga je učinio kako mu je rečeno. Trgovac je proučavao dijamant sa svih strana i na kraju rekao:“ Brate, za njega ti mogu dati devet kilograma patlidžana.“ Na pokušaj cjenjkanja trgovac povrćem je ostao pri svome tvrdeći da je njegova ponuda iznad tržišne cijene. Sluga se vratio svome gospodaru i izvijestio o ponudi od devet kilograma patlidžana na što se gospodar nasmijao i rekao: „Odnesi ga sada kod trgovca tkaninama. Prodavač se bavi samo povrćem, što on zna o dijamantu. Trgovac tkaninama ima više novca pa da vidimo koliko će on ponuditi.“ Sluga je otišao kod trgovca tkaninama i rekao mu: „Hoćete li kupiti ovaj dijamant? Koliko biste dali za njega?“ Trgovac mu je, razgledajući dijamant, odgovorio: „Da, ovo je fini komad. Od njega se može napraviti dobar prsten. Dat ću vam devetsto rupija za njega.“  Na pokušaj sluge da povisi cijenu makar na tisuću rupija trgovac je odgovorio da je čak ponudio više nego dijamant vrijedi na tržištu i da je to njegova zadnja ponuda. Sluga se smijući vratio gospodaru i ispričao o trgovčevoj ponudi. I gospodar se nasmijao i rekao: „ Sada ga odnesi kod zlatara.“ Zlatar je pogledao dijamant i odmah rekao: „Dat ću vam sto tisuća rupija za njega.“

Cijena se nudi u skladu s nečijim kapitalom. Da li svi mogu shvatiti nepodijeljenog Satchitanandu i prepoznati Božansku inkarnaciju? Neki ga smatraju za običnog čovjeka, neki za sveca a samo nekolicina ga prepoznaje kao Božansku inkarnaciju.

Iz priča Sri Ramakrishne

JNANI (ZNALAC)

Standardno

imagesJnani je samoostvareni i samorealizirani jivamukti, u znanju i intimnosti je sa Sobom,  stigao je do cilja i u beskrajnom je blaženstvu (satcittananda) te nas ne treba zavarati njegova  vanjska pojavnost. Pošto je u fizičko-materijalno tijelu, on može zbog svoje prarabdhe (sakupljene karme) izgledati kao da pada u neznanje, no on je uvijek čist kao akasha (prostor , eter) koji je i sam uvijek čist bilo da je prekriven gustim oblacima ili pročišćen strujama vjetra. On uvijek prebiva u Sebstvu, iako šuti kao neznalica jer je njegova neaktivnost posljedica dualizma koji podrazmijeva vaikhari vak (izgovorene riječi) Veda. Iako daje uputstva svojim učenicima on se ne postavlja kao učitelj jer je u potpunosti spoznao da su učitelj i učenik puki sporazum rođen iz iluzije (maya) i stoga koristi riječi.  Ako s druge strane on nepovezano ili nerazumno govori, to je zbog toga što je njegovo iskustvo neiskazivo, kao riječi ljubavnika u zagrljaju. Ako njegove riječi teku kao bujica kao kod govornika, one predstavljaju sjećanja na njegova iskustva jer je on nedualno jedinstvo bez ijedne želje koja čeka na ispunjenje. Iako se može činiti da je skrhan patnjom, kao i svaki drugi čovjek u nesreći, on ustvari pokazuje ispravnu ljubav i sažaljenje prema osjetilima koja je imao pod kontrolom prije nego što je spoznao da su ona samo instrumenti i manifestacija Sebstva. Kada izgleda da je izrazito zainteresiran za čuda svijeta on se samo ruga neznanju rođenom iz zablude. Ako se čini da se predaje seksualnim zadovoljstvima možemo  smatrati da uživa u vječno urođenom orgazmičkom blaženstvu Sebstva koje uživa u ponovnom sjedinjenju individualnog i univerzalnog Sebstva, ponovo ističući svoju prvobitnu prirodu. Ako izgleda srdit on misli dobro jivama. Sve njegove aktivnosti trebamo shvatiti  samo kao božanske manifestacije na ljudskom planu. Ne treba se roditi ni najmanja sumnja o njegovom oslobođenju dok je još u životu. On živi samo za dobro svijeta.

images (5)Slijedeća priča objašnjava navedeno: Parikšit je bio mrtvorođeno dijete i žene su molile Sri Krišnu da ga spasi i oživi. Prisutni mudraci su se čudili kako će Krišna spasiti dijete od djelovanja strelica Ashwatthame (junak iz Mahabharate). Krišna reče „Ako dijete dodirne netko tko je u vječnom celibatu (nityabrahmachari) ono će oživjeti. Čak se ni Suka nije usudio dodirnuti dijete. Pošto nije našao nikog među čuvenim svecima  koji bi bio dovoljno hrabar da to učini Krišna je prišao i dodirnuo ga je sam govoreći: „Ako sam ja u vječnom celibatu neka ovo dijete oživi!“ Dijete je počelo da diše i oživjelo i kasnije izraslo u Parikšita. Iako je Krišna bio okružen s 16000 gopija (obožavateljica) i s njima uživao, bio je brahmachari što je čudo jivamuktija koji ne vidi ništa odvojeno od Sebstva.

Iz knjige „Razgovori s Ramanom“

VUNENA NIT

Standardno

VUNENA NIT

VunaJednom davno, mladić u potrazi za Bogom uspeo se na planinu starom pastiru poznatom po mudrosti. „Učitelju“, reče mladić, „došao sam k tebi da me podučiš životnoj istini! Poduči me o Božjoj kreaciji i pomozi mi da nađem Boga u sebi.“

„Kako da ti ja pomognem, pa ja sam samo pastir“,  odgovori mu starac. „Moje znanje se ne proteže dalje od ove planine, a živa bića s kojima dijelim ovaj prostor su ovce i vukovi! Ali, ako želiš mogu ti ispričati životnu priču iz mog okruženja, možda ti ona pomogne u tvojoj potrazi za Bogom. Za koji mjesec sići ću u grad gdje ću oštrigati ovce i gdje ću runo dati u predionicu. Pored predionice vune nalazi se manufaktura s tkalačkim stanovima gdje se pletu odjevni predmeti, pa i šal i kapa koje ti nosiš i gunj kojim se ja pokrivam. Ja ću se tada već vratiti na ispašu svojih ovaca, a ti ćeš meditirati u potrazi za Bogom. Eto to je moja priča“, reče starac i ušuti.

Nezadovoljni mladić se žustro usprotivi, „A gdje je tu priča o vječnom životu?“ Starac strpljivo odgovori, „Pa ta vunena odjeća koju ti nosiš će jednoga dana biti puna rupa i neupotrebljiva i biti će sigurno odložena u stare stvari gdje će istrunuti i kao prah i pepeo vratiti se zemlji, zar ne? I  tko će pasti travu izniklu na takvom gnojivu nego ove ovce i dati vunu od koje ćeš ponovo kupiti toplu odjeću? Nije li tako zatvoren životni ciklus koji teče po vječnim božanskim zakonima postojanja?“

vuneni pokrivačZbunjeni mladić tada upita, „A kako da ovdje prepoznam Boga?“ Starac se nasmiješi i reče, „Vunena nit. U njoj, na tako malenom mjestu nalazi se sav potencijal i sve mogućnosti koje nosi ovčje runo kao materijal i koje kreator svojim vještim prstima i znanjem pretvara u gotove proizvode. Ono što je tada urađeno teško se mijenja i proživjeti će svoj uobličeni život dok se ne vrati u energiju i sirovi materijal. U gotovo nemjerljivoj veličini tanke niti vune sadržan je sav životni  potencijal koji uz pomoć kreatora dobiva svoj oblik i svoju svrhu. Isto tako, u tebi postoji mala točka na desnoj strani grudi poznata kao duhovno srce, Jastvo ili Atman iz koje se u tvoje polje i tvoju svijest izlijeva Univerzalna svjesnost i prana. U toj nemjerljivo maloj točki nalaze se sva tvoja iskustva, sve ono što si bio, što jesi i što ćeš biti. U njoj su svi tvoji odabiri, tvoja svrha i tvoje oslobođenje. Kreator budi ti…“

Mladić se nakloni s poštovanjem, svjestan dubokog znanja u sebi i mirno udalji.

 

 

 

 

 

Ljetovanje na Dugom Otoku uz radionicu “Osnove iscjeljivanja”

Standardno

LJETOVANJE NA DUGOM OTOKU UZ RADIONICU

„OSNOVE ISCJELJIVANJA“

Dugi OtokAko još niste isplanirali godišnji odmor, možda je vrijeme da se požurite i rezervirate svoj termin! Ove godine, našu radionicu odlučili smo održati na Dugom Otoku u mjestu Luka u istoimenom hotelu u terminu od 3.8. – 10.8.

Program radionice:

1. dan: LJUDSKO ENERGETSKO POLJE; aktiviranje i funkcioniranje 7 tradicionalnih čakri te  kako ispravno meditirati koristeći namjeru izgovorenu naglas,

2. dan: KARMA I ENTITETI;  oblici karme i njezino otpuštanje; kako prepoznati entitete, kako se zaštititi i zadržati ih izvan svog prostora,

3. dan: ISCJELJENJE ZVUKOM; (Om meditacija), četiri autentične emocije; ljutnja, strah, bol, radost, njihovo nastajanje i otpuštanje,

4. dan: ISCJELJENJE RUKAMA; polaritet, energetski tokovi, energetska tijela i polaganje ruku, samo-iscjeljenje i iscjeljenje drugog,

5. dan: MENTALNO ISCJELJENJE; liječenje mentalnom pažnjom, fokusiranje i dijeljenje pažnje, iscjeljenje na daljinu,

6. dan:  ISCJELJENJE DUŠE; kako doživjeti i manifestirati empatiju, neuvjetovanu ljubav (blaženstvo) u Sebi, autentičnu seksualnost, uz završnu vježbu doživljaja intimnosti sa Sobom (vježba: „reset“ i „reboot“ svoga uma).

Radionica uključuje jednostavne vođene i opuštajuće meditativno-energetske vježbe. Za vježbe na radionici nije potrebno nikakvo predznanje. Radionica traje 2,5 sata u prijepodnevnom terminu. Cijena je 60 Eura. U neformalno vrijeme uključeno je druženje uz gitaru…

Voditelj radionice je Petar Vojvodić, socijalni radnik, bioenergoterapeut-iscjelitelj, reiki majstor-učitelj, učitelj meditacije i glazbenik. U radu s ljudima proveo je više od 30 godina. Sa svojom partnericom Višnjom Gašparić (yoga učiteljicom i fizioterapeutkinjom) vodi udrugu Centar Spinal: https://centarspinal.wordpress.com/

Dodatne informacije i upiti u vezi radionice na: centarspinal@gmail.com

Informacije o kvaliteti smještaja na Dugom Otoku u hotelu Luka možete naći na stranici hotela: http://www.hotelluka.hr/

VAŽNO! Zainteresirani za smještaj u hotelu i sudjelovanje na radionici „Osnove iscjeljivanja“ od 3.8. – 10.8. mogu rezervirati smještaj preko Centra Spinal, direktno preko hotela ili Izvira uz obaveznu napomenu da će sudjelovati na radionici „Osnove iscjeljivanja“.

Om (AUM)

Standardno

OM (AUM)

Om iz ničeg nije proizašao. Sve je proizašlo iz Om-a.

Još je i drevni grčki filozof Pitagora kozmičke vibracije nazivao „planetarnom muzikom„. Taj odjekujući beskraj univerzuma, ta neprekidna grandiozna muzika stvarana silom gravitacije, od strane astronoma nazivana je „interplanetarnom harmonijom“. U Vedama je ona prepoznata kao zvuk – glavni prijenosnik Brahmana.

Evo par citata iz svetih spisa Vedske literature:

„Cilj kojeg sve Vede potvrđuju, kojem sve discipline teže i kojeg svaki čovjek priželjkuje kada vodi život umjerenosti i čistoće… je Om. Slog Om zaista je Brahman. Tko god poznaje ovaj slog postiže sve što poželi. To je najbolja podrška; to je najviša podrška. Tko god je upoznat sa tom podrškom obožavan je u svijetu Brahme.“

Katha Upanishade I

 „Prošlost, sadašnjost i budućnost sve je uključeno u tom jednom zvuku i sve što postoji iza ta tri vremenska oblika također je obuhvaćeno njim.“

Mandukya Upanishade

U Bhagavad Giti, Krišna kaže Arđuni: „Ja sam otac ovog Univerzuma, majka, predak i podrška. Ja sam cilj znanja, pročistitelj i slog Om. Ja sam također Rig, Sama i Yajur Veda.“

Poznati indijski učitelj Šri Ramakrišna kaže da jogiji čuju Om u svome srcu, te da ga ljudi koji su uronjeni u svjetovno ne čuju. 

Om kao simbol Apsoluta
Prije samog početka, Brahman (Apsolut) bio je ne-dualan. Ustanovio je, „Ja sam jedan – neka postanem mnoštvo“. To je uzrokovalo vibraciju koja se na kraju pretvorila u zvuk i taj zvuk je Om. Kreacija, sama po sebi, stavljena je u pokret uz vibraciju Om. Najbliži pristup Brahmi je taj prvi zvuk. Prema tome, sveti simbol Om postao je slikovni prikaz Brahmana, kao što su fotografije slikovni prikaz materijalnih objekata.  Simbol je ovlašten da nam pomogne u shvaćanju nespoznatog. Om predstavlja oboje – nemanifestni i manifestni aspekt Boga (Univerzalne svjesnosti). 

Om kao zvuk ili glazba
Vibracija koja se stvara prilikom pjevušenja Om-a, u fizičkom univerzumu korespondira originalnoj vibraciji koja se prva pojavila u toku kreacije. Zvuk Om također se naziva Pranava, što znači da podržava život i teče kroz Pranu ili dah.

Om nije riječ, već bi ga radije mogli shvatiti kao intonaciju, koja kao i muzika, transcendira granice dobi, rase, kulture pa čak i vrste. Vjeruje se da je to bazičan zvuk svijeta i da su u njemu sadržani svi ostali zvukovi. To je mantra ili molitva sama za sebe. Ako se ponavlja uz ispravnu intonaciju, može rezonirati cijelim tijelom tako da zvuk prodire do centra tj. do Atmana ili naše duše.

Postoji harmonija, mir i blaženstvo u ovom jednostavnom zvuku. Pjevušeći slog Om, ovu vrhunsku kombinaciju slova, ako netko pri tome ima na umu krajnji božanski cilj i odustane od tjelesnog, sigurno će dostići najviši nivo bezgranične vječnosti, tvrdi Bhagavad Gita.

Om –  moć zvuka
Kada pjevušimo Om, unutar sebe kreiramo vibraciju koja se usklađuje sa kozmičkom vibracijom i naš način razmišljanja polako se sa individualnog pomiče ka univerzalnom. Trenuci tišine između svakog pjevušenja sloga postaju opipljivi. U trenutku kada uspijemo transcendirati um i intelekt, nastupi tišina i pojavljuje se naše autentično Sebstvo i dopuštamo si da se stopimo sa Univerzalnom svjesnosti. 

 Dobrobiti Om meditacije:
–        Pjevušenje Om-a odmiče nas od dnevnih misli i otklanja nemir te unosi vitalnost i krepkost
–        Kada se osjećate depresivno pjevušite Om pedesetak puta i trebali bi iskusiti novi izvor snage i vitalnosti
–        Kada god ste u šetnji, možete pjevušiti Om. Ritmičko pjevanje Om-a čini um mirnim i usredotočenim te ga ispunjava preduvjetima za samo-realizaciju
–        Općenito poboljšava fizičku vitalnost i spiritualnu snagu

Način na koji možete sami pjevušiti Om
Stanite uspravno sa stopalima u širini ramena i rukama opuštenim uz tijelo. Pripremite se za pjevušenje zvuka „AUM“ tj. sva tri vokala u jednom kontinuiranom dahu. Nježno udahnite, dozvoljavajući da se trbuh sa udahom proširi, potpuno otvorite usta i kako udišete zvuk „A“ kreirat će se sa udahom već sam po sebi prije nego ga i počnete producirati.
Zatim, sa izdahom započnite kreirati zvuk „A“ i podižite ruke sa strane do visine ramena. Kako se zvuk postepeno mijenja u „U“, ispružite ruke prema naprijed. Tada, pretapajući zvuk postepeno u „M“, pomičite ruke prema sredini tijela i prislonite dlanove na srce.
Ako želite, možete pri izvođenju vježbe zamisliti da grlite čitav univerzum.
Ponovite ovu vježbu nekoliko puta. Relaksirajuća je i centrirajuća.

Om intonacija sa ovog videa odgovara trećoj čakri. Uživajte!