ADVAITA

Advaitu možemo definirati kao ne-dualizam. To je dominantan pogled Vedante, pogotovo Upanishada. Prema učenju Advaite, univerzum i sve što je u njemu sadržano proizlazi iz Univerzalne svjesnosti na isti način kao što san i svi događaji u snu proizlaze iz ljudske svjesnosti.

AGAPE

Neuvjetovana (božanska) ljubav. Ne postavlja uvjete i sjaji kao sunce jednako “kako  na grešnika tako i na sveca“. Ne može biti kontrolirana niti limitirana neautentičnim željama, osuđivanjem ili strahom. Pojavljuje se direktno iz Univerzalne svjesnosti i može se reći da su oboje jedno (Bog je ljubav).

ATMAN

Atman je Sebstvo ili Jastvo, (Univerzalna svjesnost) odnosno Jedinstvo iz kojeg proizlazi pojavni svijet i kojem nastavlja dugovati svoje postojanje. Život, blaženstvo i znanje proizlaze iz njega i jednog dana moraju se vratiti upravo Atmanu. Atman se u svjesnoj svijesti pojavljuje kroz treće srce, smješteno na desnoj strani prsa.

AUTENTIČNE EMOCIJE

Postoje četiri autentične ljudske emocije: ljutnja, strah, bol i radost. Autentične emocije se pojavljuju kada karmički teret i/ili projekcije blokiraju ili sprječavaju energiju koja se kreće uzduž glavnog Sushumna meridijana. Kada je energija koja se kreće iz druge čakre blokirana, pojavljuje se ljutnja. Iz treće čakre pojavljuje se strah, iz četvrte bol, a iz pete radost.

BHAGAVAD GITA

Bhagavad Gita se smatra najautoritativnijim dijelom Upanishada. Mada se obično izdaje i čita kao zasebno djelo, Bhagavad-gita je izvorno dio Mahabharate, sanskritskog epa koji opisuje događaje koji su se odigrali pred početak Kali yuge, prije oko 5.000 godina. Predstavlja dijalog između avatara Krishne i princa Arjune gdje Krishna objašnjava osnovne principe yoge i dharme.

ČAKRE

U osobnom prostoru tijela postoji sedam tradicionalnih čakri kao i dvije eteričke čakre i dvije fizičke čakre. Šezdeset tri čakre poredane su iznad osobnog prostora tijela, dok ih je sedamdeset poredano ispod. Seksualna energija zrači kroz svih sto četrdeset i četiri čakre i kontinuirano se preoblikuje u precizne frekvencije potrebne za održavanje zdravog energetskog sustava i zajednica energetskih tijela, ovojnica i aura koje energetski sistem podržava.

EROS

Seksualna ljubav.

FILIO

Bratska ljubav.

GUNE

U Sanskritu riječ guna znači „kvaliteta ili atribut“. Gunama se opisuje karakter ili kvaliteta podpolja u kolektivnom polju maye. Postoje tri tradicionalne gune koje se koriste za opisivanje kvaliteta karmičkih podpolja: sattva, rajas i tamas

HERMETIČKI PRINCIPI

Hermetizam je temelj zapadne metafizike. Predaja kaže da ga je ljudima predao Toth, egipatski bog mudrosti, kojeg Grci zovu Hermes Trismegistrus. Postoji sedam hermetičkih principa: 1. Princip uma, 2. Princip korespondencije, 3. Princip vibracije, 4. Princip polarnosti, 5. Princip ritma, 6. Princip uzroka i posljedice 7. Princip spola

IDA

Naziva se još i Mjesečev meridijan. Kao jedan od najznačajnijih meridijana u osobnom prostoru tijela polazište ima na lijevoj strani prve čakre, proteže se lijevom stranom sushumne i završava u lijevoj nosnici. Kad se kundalini-shakti počne dizati prema krunskoj čakri i dalje, zajedno sa sushumnom i pingalom tvori gigantski meridijan poznat kao Trishira.

INDIVIDUALNI UM I EGO

Sastavljeni su od karme, nisu strukturalni dijelovi ljudskog energetskog polja ili autentičnog uma. Dijelovi su evoluirajuće zajednice individualnih energetskih podpolja sa isključivo individualnim kvalitetama. Filtriraju i otežavaju percepciju te nisu u stanju izraziti i dijeliti neuvjetovanu ljubav i intimnost. Najčešće aktivnosti su im briga, osuda i uspoređivanje sa aktivnostima koje proizlaze iz autentičnih želja. Sve aktivnosti koje blokiraju normalan tok prane u ljudskom polju ili aktivnosti koje sprječavaju biti i ostati prisutnim  u vječnoj sadašnjosti proizlaze iz individualnog uma i ega.

KARMA

Dolazi od sanskritske riječi „kri“djelovati, a označava djelovanje ili akciju. Na zapadu karma je definirana kao „Kumulativni efekt djelovanja“ a često se izražava i kao „Kako si siješ, tako ćeš i žeti“.

KUNDALINI – SHAKTI

Najveće spremište seksualne energije u našem energetskom polju, proizašlo iz Shakti kroz tattve zajedno sa nama i sa svim ostalim u pojavnom univerzumu. Kao manifestacija prane Kundalini se pojavljuje kao „zmijska moć“ koja leži uspavana na dnu kralježnice. Kada se Kundalini probudi, počinje se kretati prema gore kroz Sushumna meridijan do krunske čakre na vrhu glave.

MAYA

Privid stvarnosti, iluzija. Polje energije sa individualnim kvalitetama koje postoji usporedo sa autentičnim poljima energije na svim fizičkim i nefizičkim dimenzijama.

NEFIZIČKA BIĆA

Sastavljena su od tri elementa potrebna za život: svijesti, energije i fine materije. Primarna aktivnost koja uvodi nefizička bića u ljudsko polje je svjesno ili nesvjesno kanaliziranje radi vodstva, ugode ili podržavanja.

OM

Univerzalna vibracija; kreativna vibracija shakti koja prožima fizički i nefizički univerzum.

PINGALA

Sunčev meridijan. Polazište mu je sa desne strane prve čakre, proteže se sa desne strane sushumne i završava u desnoj nosnici.  Tantrički sistem Yoge nas uči da pigala služi kao upravljački meridijan.

POZITIVNA NAMJERA

Manifestira namjeru  autentičnog uma, moćan alat koji se upotrebljava za transcendiranje restriktivnog sistema vjerovanja.

PRANA

Životna sila, vitalna energija, seksualna energija, energija bez individualnih kvaliteta, univerzalna energija.

PRANAYAMA

“Produženi dah”. Skup vježbi disanja u yogi kojim se kontroliranim udahom i izdahom osobno polje vitalizira pranom ili pobuđuje i podiže kundalini shakti.

SAMADHI

Vrhunac meditacije. Orgazmičko blaženstvo koje se doživljava  kad smo centrirani u našem trećem srcu- Atmanu.

SAMSKARE

Karmička prtljaga prenešena iz ranijih inkarnacija (sjeme). Određuje dominantnu personu u ovom životu kao i glavne karakterne osobine.

SATCHITANANDA

Prirodno stanje Sebstva: vječni život (sat), svo znanje (chit) i beskrajno blaženstvo (ananda).

SUSHUMNA

Glavni muški meridijan (nadi) u ljudskom energetskom polju. Nalazi se na stražnjoj strani osobnog prostora tijela i prolazi kroz muške polove čakri.

TATTVE

Tattva znači evolucijski korak. Kroz tattve se pojavni svijet pojavljuje, evoluira i zatim involuira prema osnovnom uzroku, Univerzalnoj svjesnosti. Yoga uči da postoji 36 tattvi odgovornih za nevjerojatnu raznovrsnost pojavnog svijeta, i u mikrokozmosu i u makrokozmosu.

TRANSCENDENCIJA

Stanje jedinstva ili intimnosti s Univerzalnom svjesnošću, Sebstvom i svojim partnerom. U transcendentalnom stanju možete doživjeti i dijeliti univerzalne (božanske) kvalitete užitka, intimnosti, neuvjetovane ljubavi i radosti bez zapreka i smetnji.

UNIVERZALNA SVJESNOST

Singularnost s čijim stapanjem ljudi žude kroz transcendentalnu vezu i odnos. Uzrok i izvor svega i kreator. Osnova vašeg autentičnog uma kao i svega u fizičkom i nefizičkom univerzumu uključujući vrijeme, prostor, energiju i svijest. Nema individualne kvalitete.

VASANE

Karmička prtljaga koji se nakuplja u ovom životu (inkarnaciji) kao rezultat neprikladnih djelatnosti.

VEDANTA

Sanskritsko ime za kolektivno tijelo materijala koje sačinjava srž yoge, tantre i hinduizma. Glavne škole Vedante su advaita ( nedualizam), visistadvaita (uvjetovani nedualizam) i dvaita ( dualizam). U osnovi sva tri učenja je odnos pojavnog svijeta i Brahmana ( Univerzalne svjesnosti). Tradicionalna Vedanta se sastoji od Upanishada, Bhagavad-gite i Brahma-sutri.

YOGA

Yoga podrazumijeva jedinstvo, drevnu znanstvenu metodu koja se razvila u Indiji kao sredstvo za postizanje transcendencije.

YOGIJSKI DAH

Yogijski dah sinteza je tri osnovna udaha i izdaha, a često ima ime „Potpuni dah“. Tri udaha i izdaha su: abdominalni, srednji i gornji udah i izdah. U abdominalnom udahu i izdahu, abdomen se širi i rasteže prema dolje, u srednjem udahu i izdahu zrak i prana, nakon što napune prsnu šupljinu šire se kako bi popunili prsni koš i ramena. U nosnom udahu i izdahu zrak i prana ispunjavaju nosne prolaze i nastavljaju se kretati prema gore ispunjavajući glavu. Yogijski dah je bio razvijen kako bi se povećala razina prane u ljudskom energetskom sustavu i sastavni je dio Pranayame.

YUGE 

Yuge su epohe u ljudskoj povijesti. Hindu mitologija uči o postojanju četiri yuge. Ljudstvo je već proživjelo tri yuge ; Satya, Treta i Dwapara i sada živi u Kali yugi. U svakoj slijedećoj yugi kolektivno polje maye postajalo je sve gušće. Zadovoljstvo, ljubav, intimnost i radost su smanjivani a ljudima je bivalo sve teže ostati centriran u autentičnom umu.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s