Tag Archives: Brahman

DIJAMANT

Standardno

dijamantNeki bogataš je rekao svome slugi: „Odnesi ovaj dijamant na tržnicu kod raznih trgovaca i saznaj koja mu je vrijednost i cijena. Odnesi ga prvo kod prodavača povrća.“ Sluga je učinio kako mu je rečeno. Trgovac je proučavao dijamant sa svih strana i na kraju rekao:“ Brate, za njega ti mogu dati devet kilograma patlidžana.“ Na pokušaj cjenjkanja trgovac povrćem je ostao pri svome tvrdeći da je njegova ponuda iznad tržišne cijene. Sluga se vratio svome gospodaru i izvijestio o ponudi od devet kilograma patlidžana na što se gospodar nasmijao i rekao: „Odnesi ga sada kod trgovca tkaninama. Prodavač se bavi samo povrćem, što on zna o dijamantu. Trgovac tkaninama ima više novca pa da vidimo koliko će on ponuditi.“ Sluga je otišao kod trgovca tkaninama i rekao mu: „Hoćete li kupiti ovaj dijamant? Koliko biste dali za njega?“ Trgovac mu je, razgledajući dijamant, odgovorio: „Da, ovo je fini komad. Od njega se može napraviti dobar prsten. Dat ću vam devetsto rupija za njega.“  Na pokušaj sluge da povisi cijenu makar na tisuću rupija trgovac je odgovorio da je čak ponudio više nego dijamant vrijedi na tržištu i da je to njegova zadnja ponuda. Sluga se smijući vratio gospodaru i ispričao o trgovčevoj ponudi. I gospodar se nasmijao i rekao: „ Sada ga odnesi kod zlatara.“ Zlatar je pogledao dijamant i odmah rekao: „Dat ću vam sto tisuća rupija za njega.“

Cijena se nudi u skladu s nečijim kapitalom. Da li svi mogu shvatiti nepodijeljenog Satchitanandu i prepoznati Božansku inkarnaciju? Neki ga smatraju za običnog čovjeka, neki za sveca a samo nekolicina ga prepoznaje kao Božansku inkarnaciju.

Iz priča Sri Ramakrishne

Oglasi

TAMAS, RAĐAS I SATVA

Standardno

lopoviJednom dok je neki čovjek prolazio šumom, napala su ga tri lopova i ukrala mu sve što je imao. Jedan od razbojnika rekao je drugoj dvojci:  „Zašto da ovog čovjeka ostavimo živog?“ Rekavši tako, zamahnuo je nožem, kada mu je odjednom priskočio drugi lopov govoreći: „Ma ne! Zašto da ga ubijemo? Zavezat ćemo mu ruke i noge i ostaviti ga ovdje.“ Tako su mu lopovi vezali ruke i noge i otišli.  Nakon određenog vremena, treći lopov se vratio i rekao čovjeku: „Izvinite, molim vas. Da li ste povrijeđeni? Evo, odvezat ću vas.“ Kada ga je oslobodio, lopov je dalje nastavio: „Pođite sa mnom. Odvest ću vas do glavnog puta.“ Nakon dužeg vremena zaista su došli na put. Čovjek mu je tada rekao: „Znate što, bili ste jako dobri prema meni. Pođite sa mnom kući.“ „O, ne!“ odgovorio je lopov. „Ne smijem ići tamo. Policija će me sigurno uhapsiti.“

Ovaj svijet može se usporediti sa šumom. Tri lopova koja u njoj vrebaju su tamas, rađas i satva. Oni su ti koji od čovjeka kradu znanje o istini. Tamas želi da ga uništi. Rađas ga veže za svijet. Ali, satva ga spašava jakih okova rađasa i tamasa. Pod zaštitom satve čovjek se oslobađa ljutnje, strasti i ostalih negativnih utjecaja tamasa. Štoviše, satva ga oslobađa okova svijeta. Ali i satva je također kradljivac. Ona ne može dati čovjeku znanje o istini, mada mu može pokazati put prema najvišem boravištu Boga. Odvodeći ga na pravu stazu, satva mu govori: „Pogledaj tamo. Ono je tvoj dom.“ Čak i satva ostaje vječno odvojena od znanja o Brahmanu.

Iz knjige „Priče i parabole“ – Šri Ramakrišna