Tag Archives: funkcije uma

Petnaest važnijih funkcija uma i reprogramiranje

Standardno

PETNAEST VAŽNIJIH FUNKCIJA UMA I REPROGRAMIRANJE

Ako smo kao dijete negativno programirani, bilo od institucija, prijatelja ili od rodbine, danas patimo zbog efekata programiranja. Sve kulture, posebno patrijarhalne, nameću svoj restriktivni sistem vjerovanja i stavova, kao sistem prihvaćanja društvenih vrijednosti. Ali, učeći djecu da prihvate restriktivni sistem vjerovanja, kod njih će se pojačati samoograničavajuće i destruktivne tendencije kao što su: kronična nesigurnost, bojažljivost, hipersenzibilnost, depresivnost, agresivnost i kasnije  – seksualno disfunkcioniranje.

Da bi nadišli efekte restriktivnog sistema vjerovanja koji ograničavaju tok prane u energetskom polju i koče nas da slobodno dijelimo bezuvjetnu ljubav i radost, seksualni užitak, intimnost i odaberemo transcendentnu vezu s partnerom, potrebno je koristiti funkcije uma. Funkcije uma su dio autentičnog uma, naši autentični prijenosnici svjesnosti i samoizražaja. Drevni yogijski i tantrički tekstovi se slažu da je Univerzalna svjesnost temelj autentičnog uma i izvan je vrijeme/prostora, u vječnosti. To je singularnost iz koje se pojavljujemo mi, naš autentični um i sve ostalo u fizičkom i nefizičkom univerzumu. Upravo naše autentične funkcije uma su najsnažnije oruđe za nadilaženje restriktivnih programa te ih koristimo za transformaciju bolesti u zdravlje na svim nivoima, za duhovni napredak, te doživljaj intimnosti s partnerom, Sebstvom i Univerzalnom svjesnošću. Zamjenom naučenog i usvojenog restriktivnog sistema stavova i vjerovanja, koji proizlazi iz individualnog uma i ega, autentičnim funkcijama uma doživjet ćemo svijet bez ograničenja ega i povećati protok prane u našem energetskom polju.

Postoji petnaest važnijih funkcija uma kroz koje se naša svjesnost, osobna snaga, emocije i osjećaji pojavljuju: namjera, volja, želja, otpor, predaja, prihvaćanje, znanje, izbor, zavjet, odbijanje, vjera, užitak, destrukcija, kreativnost i ljubav. Vezanost za restriktivni sistem ideja i vjerovanja nas može blokirati da se u potpunosti pojavimo kroz svih petnaest funkcija uma i vezat će nas za neautentične želje i namjere koje se pojavljuju iz individualnog uma i ega.

Kako bi nadišli restriktivni sistem vjerovanja, možemo koristiti jednu ili više autentičnih funkcija uma u kombinaciji s izrečenom pozitivnom afirmacijom. Kao primjer ćemo navesti kako reprogramirati pogrešan  stav o seksu.
Ako je restriktivno vjerovanje i osjećaj koji je time popraćen: „Seks je prljav“, možemo upotrijebiti odbijanje: „Odbijam ideju da je seks prljav“, te možemo dodati otpor: „Opirem se osjećajima koji to podržavaj

u“. Tada možemo dodati znanje i kreativnost: „Znam da je seks radosna i kreativna aktivnost“. Konačno, možemo upotrijebiti namjeru, želju i volju: „Moja je namjera, želja i volja da uživam i dijelim seksualnu energiju slobodno i radosno sa svojim partnerom“. Pozitivne afirmacije će raditi najbolje ako su izrečene jasno i uvjerljivo. To je zato što uvjerljivost prirodno proizlazi kada izjavljujemo objektivnu istinu.

Prema učenju Keitha Sherwooda

Ovdje usput najavljujemo skorašnju radionicu na temu „Psihofizičke bolesti kao posljedica energetskog stanja“, gdje ćemo koristiti metodu reprogramiranja u svrhu postizanja boljeg energetskog i ujedno zdravstvenog stanja. Za više informacija pogledajte stranicu Radionice.

 

Oglasi

Ego

Standardno

EGO

Ljudski ego je multi-svijet, multidimenzionalno polje karmičke energije koje nadopunjuje individualni um. Njegove glavne funkcije su filtriranje iskustva pojavnog svijeta i fokusiranje volje individualnog uma koji proizlaze iz ljudskog energetskog polja. Ego fokusira volju individualnog uma tako što proizlazi zajedno sa funkcijama i aspektima uma (o kojima smo već pisali na blogu) i infiltrira se u njih kako se pojavljuju u makrokozmosu. Važno je napomenuti da ego nije strukturalni ili funkcionalni dio ljudskog energetskog sustava ili autentičnog uma. To znači da ne može procesuirati pranu ni u kojem obliku. Kao posljedica toga ego se ne može koristiti kao sredstvo za izražavanje autentične ljudske svijesti i autentičnih emocija, osjećaja i senzacija. Ego može fokusirati i filtrirati samo karmičku energiju koja je prodrla u mikrokozmos ili ju je u vanjski okoliš projicirao drugi individualni um i ego. Stoga je, kao terapeutsko sredstvo, njegova vrijednost ozbiljno ograničena obzirom da ga autentični um ne može koristiti u lociranju, prepoznavanju osobina karmičkih podpolja te izbacivanju (otpuštanju) istih. Obzirom da ego može ometati aktivnost ljudskog energetskog sustava i autentičnog uma, važno je u potpunosti postajati svjestan na svim svjetovima i dimenzijama tako da ego može biti postupno predavan volji Sebstva. Ali, treba upamtiti da cilj energetskog rada nije uništiti ego već spoznati i naučiti  kako funkcionira da bi ga pročistili i, kao krajnji cilj, da bi postali nevezani za njega kako bi Sebstvo proizašlo u svjesnu svijest.

lopta i funkcionalni centar ega na svakom svijetu i dimenziji je otprilike osam centimetara ispred i iza srčane čakre. Karmička podpolja koja čine ego su stiješnjena jedno uz drugo kroz obostranu privlačnost i polaritet. To egu daje izgled krivo oblikovane lopte. Svako karmičko podpolje unutar ega na određenoj dimenziji sadrži jedno ili više nefizičkih bića a svako nefizičko biće sadrži niz osobina koje projicira u makrokozmos kroz svoje produžetke. Produžeci su strukture koje vežu ego za karmička podpolja, objekte i živa bića u makrokozmosu i mikrokozmosu. Te ekstenzije, nalik vezama, su dinamične, mijenjajući polaritet i gustoću, jačaju ili slabe u zavisnosti od uvjeta u okolini koja okružuje ego. Strukturalno, povezanost  ega s vanjskim objektima nalikuje neuronima koji su dendritima povezani s drugim nervnim stanicama. Niti jedan od strukturalnih elemenata koji se spajaju da na određenoj dimenziji i čine ego, nemaju jedinstven oblik, strukturu ili rezonancu. Međutim oni doživljavaju kvalitativne promjene kako ego evoluira ili involuira i reagira na vanjske podražaje. Zapravo, ego može narasti veći ili manji, više ili manje gust, biti više ili manje aktivan, više ili manje polariziran kako osoba evoluira ili involuira natrag u jedinstvo sa Sebstvom.

Ego nema funkcionalni odnos sa ljudskim energetskim sustavom niti s autentičnim umom. Umjesto toga fokusira volju individualnog uma i filtrira informacije iz vanjskog okoliša kako ih primaju funkcije i aspekti uma i centri svjesnosti unutar ljudskog energetskog sustava. Snaga i utjecaj ega će ovisiti o kvaliteti i kvantiteti nefizičkih bića unutar ega te o vezanosti domaćina za ego i za podpolja za koja ga je vezao ego svojim produžecima. Kada je karmička energija unutar ega dominantno satvična, snaga ega će biti relativno slaba. Kada je energija unutar ega dominantno rađastična, biti će jači. I kada je karmička energija unutar ega dominantno tamasična biti će najjači. Kod ljudski bića koja su postigla jedinstvo sa Sebstvom ego će biti dominantno satvičan. Ali treba zapamtiti da u Kali yugi čak ni prosvijetljenim majstorima i onima koji su rođeni u jedinstvu sa Sebstvom nije moguće živjeti bez ega. Osnovna razlika između navedenih majstora i prosječne osobe je ta da je majstor rafinirao svoj ego i postao nevezan za njega, dok prosječna osoba nije.

Iz knjige „Prevladavanje karme“ – Keith Sherwood

Iznad hermetizma

Standardno

IZNAD HERMETIZMA

Interakcije polja između ljudskih bića i podpolja s individualnim kvalitetama su regulirane čvrstim principima. Ti principi (koji uključuju Hermetičke principe o kojima možete pročitati više u rubrici „članci“ na našem blogu) imaju univerzalnu primjenu u svim poljima uključujući i fizičko-materijalnu razinu koja se pojavljuje iz kolektivnog polja maye a gdje spada i naše fizičko-materijalno tijelo. Ovdje ćemo navesti dodatne principe (zakonitosti) koji određuju kretanje i stanje energije u poljnim interakcijama. Treba naglasiti da Hermetički principi ne utječu na čistu energiju (pranu) te tako ne niti na osobe koje su ispravno centrirane i fokusirane na izvoru prane u vlastitom polju.

Princip volje navodi: „Volja je funkcija uma koja se manifestira u svim poljima svjesnosti i energije. Snažnija, aktivnija volja dominira nad slabijom, manje aktivnom voljom u svim poljnim interakcijama“. Obzirom da su poljne interakcije manifestacija volje, sva ljudska bića dobivaju što žele bez obzira da li su svjesni ili nesvjesni želja za koje su vezani. Svaki pojedinac  je odgovoran za svoje psihofizičko stanje jer ga je sam odabrao (želio) i to bilo sudjelovanjem u jednoj, ili seriji akcija koje su proizišle iz osobne volje, nečije tuđe volje kojoj je predao

vlastitu volju, ili kada uslijed nedjelovanja nije izrazio svoju volju ili se usprotivio ili odbio sudjelovanje u poljnoj interakciji. Naravno, u složenom okruženju u kojem ljudi žive nečije stanje će biti zbroj svih triju funkcija volje. Važno je napomenuti da, obzirom da je pojedinac odgovoran za svoje stanje, isto može i promijeniti odlukom da izvršava prikladne djelatnosti proizašle iz autentičnog uma. Sjetite se da su prikladne aktivnosti one aktivnosti koje potiču i poboljšavaju protok prane u vlastitom energetskom polju. Njih je vrlo lako provjeriti afirmacijom izrečenom naglas, npr.: „Za mene je prikladno zamijeniti ovaj stan drugim (reći adresu novog stana)“, ili „ Za mene nije prikladno da se družim s osobom (navesti ime)“ itd. Ukoliko osjetite vibraciju prane ili vam to „rezonira“ onda vam je dat odgovor! Zapamtite: Objektivna istina uvijek potiče tok prane!

Princip znanja uči da „Znanje dolazi iz direktnog iskustva, znanje nije čin postajanja ili posjedovanja“. Teorije i koncepti su apstraktni i precizno ne opisuju poljne interakcije. Umjesto toga majstor promatra dok se znanje ne pojavi kroz direktno iskustvo. Znanje nije isto što i informacija. Informacije se mogu sakupljati dok se znanje ne može. Znanje se ne može posjedovati, apstraktno primjenjivati da bi se kreirale teorije ili ga koristiti da dade značaj događajima koji djeluju slično a u osnovi mogu biti različiti. Stoga se učenjem djela drugih ljudi ne sječe znanje. Otkriveni ili kanalizirani materijali i informacije dobiveni direktno od nefizičkih bića također ne stvaraju znanje. Premda informacije mogu informirati, ispraviti ili čak promijeniti nečiji pogled, one bitno ne mijenjaju osobu zato jer ne proizlaze iznutra i nemaju značajan unutrašnji utjecaj na primatelja. Kada znanje proizlazi duboko iz osobnog polja poput uvida, katarze ili epifanije, uslijed tog doživljaja dolazi do bitne promjene. Pri tom procesu nisu uključeni koncepti, nema potrebe za mišljenjem, vjerovanjima i razumijevanjem. Znanje je prirodno stanje svakog ljudskog bića i ono ostaje nepromijenjeno. Iz značenja sanskritske riječi Satchitananda, što je naša manifestacija Univerzalne svjesnosti, upravo „chit“ predstavlja sveukupno znanje.

Princip poljne dominacije nas uči da: „Polja sa višim nivoom svjesnosti ili višom vibracijom će imati veći utjecaj i efekt nego polja s nižim nivoom svjesnosti i vibracije. U svim poljnim interakcijama polja s višim nivoom svjesnosti ili vibracije će zamijeniti niža polja“. Yoga nas uči da podređena polja nemaju utjecaja na Univerzalnu svjesnost dok Univerzalna svjesnost može utjecati, kontrolirati, preoblikovati ili otpuštati podređena polja. Princip dominacije polja diktira da će polje prane dominirati nad karmičkim poljima i polja sa višom svijesti dominirati nad poljima sa nižom svijesti. Dodatno ovaj princip objašnjava zašto majstor može otpuštati karmički teret i prevladati ometajuće učinke projekcija na osobno polje. Također objašnjava da je moguće prevladati ograničenja individualnog uma i ega kada se osoba centrira i fokusira u autentičnom umu. Ovdje ćemo dati primjer kako se vrlo jednostavno centrirati u višem (autentičnom) umu. Dovoljno je naći mirno mjesto, sjesti sa uspravnim leđima, par minuta lagano yogijski prodisati i naglas izjaviti: „Moja je namjera da se centriram u autentičnom umu i pogledam unutra“. Zatim si uzmite dvadesetak  minuta užitka u meditaciji nakon čega ćete se osjećati bolje i opuštenije nego prije.

Više o temi u literaturi i učenju K. Sherwooda.