Tag Archives: kundalini

Energetski čvor – granti

Standardno

ENERGETSKI ČVOR – GRANTI

„…Iz drevnih tantričkih tekstova učimo da su grantiji (granthi) čvorovi koji ograničavaju tijek prane kroz ljudsko energetsko polja. Isti tekstovi tvrde da postoje samo tri grantija. Novija istraživanja čakri iznad i ispod razine osobnog tijela su potvrdila da postoji jedanaest grantija. Povrh tri tradicionalna grantija u osobnom prostoru tijela četiri grantija se nalaze iznad osobnog prostora tijela i četiri ispod. Grantiji u prostoru našeg tijela se nalaze na točkama gdje se Glavni meridijan Sušumna spaja s čakra prolazima na lokacijama prve, četvrte i sedme čakre. Iako drevna literatura opisuje grantije kao čvorove oni su zapravo polja s individualnim kvalitetama. Poput ostalih polja  u našem energetskom polju, poput kundalini polja, gotovo su beskonačne veličine…

…Postoji jedanaest kandi koje povezuju čakra polja s čakra prolazima. Te veze su pod utjecajem stanja grantija. Što je granti zagađeniji i što je više stisnut to će kanda biti ograničenja, što će još više otežati tijek prane od čakra polja vezanog uz kandu, kroz čakra prolaze u ljudsko energetsko polje. Kada dovoljno velik broj polja s individualnim kvalitetama (karmička polja), kanaliziranih pod-polja, crvotočina (karmička struktura) i nefizičkih bića optereti određeni granti isti će početi nalikovati čvoru. Međutim, nakon što se zagađivači uklone, granti će se proširiti do gotovo beskonačne veličine i dozvoliti prani da teče uz samo malo ili gotovo bez imalo poremećaja i smetnji. Osim što blokira tijek prane kroz čakre gdje se nalazi zgrčeni granti, blokira se i protok kundalini šakti kroz Glavni meridijan sve do krunske čakre i iznad. Što je granti više zgrčen to će biti jači utjecaj na zmijoliku energiju te će osobi s problemom biti teže doživljavati blagodati kundalini-šakti…

…Grantiji imaju istu unutarnju strukturu kao i sva unutarnja i vanjska resursna polja. Osnova svih jedanaest grantija je prijenosnik s jedanaest segmenata. Oko centralnog prijenosnika nalazi se polje slično auričnim poljima koja okružuju naše energetsko polje. Svih jedanaest segmenata centralnog energetskog prijenosnika kao i okolna polja i grantiji moraju biti ispravno integrirani u vrijeme-prostor kako bi granti mogao zdravo funkcionirati…“

Više o temi u časopisu Inner Awareness Magazine

 

Oglasi

Razvoj djeteta i energetski problemi

Standardno

RAZVOJ DJETETA I ENERGETSKI PROBLEMI

Veza i odnos novorođenčeta prema majci temelji se na njegovoj potrebi za materijalnom i duhovnom (energetskom) hranom što mu je ona pruža. Ne može li dijete slobodno primati i predavati se majci, ne može li svoje potrebe slobodno projicirati u nju, oštetit će energetski sustav. Potreba za dojenjem je prirođena i dijete ju obavlja instinktivno. Međutim, ne doji li majka dijete ispravno ili uopće ne doji, to će na njemu ostaviti energetski trag. Tako se može blokirati energija koja se kreće ramenima, vratom i usnama djeteta te gutanje hrane (taj predio ljudskog energetskog polja i tijela je pod kontrolom pete čakre ). Bol zbog toga što nije dovoljno dugo sisalo ili se osjetilo sigurnim u toku dojenja uzrokuje stezanje u petoj čakri. U tijelu se kontrakcija pete čakre očituje u stezanju ramena, vrata, grla i mišića usana. Stezanje pete čakre može biti pogubno jer ona kontrolira verbalno i neverbalno izražavanje misli i osjećaja, kao i potpuno izražavanje fizičkog tijela. Peta čakra regulira i djetetovu sposobnost da se kreće spontano, radosno i ritmički. Ona je razvođe u kojem se emocije kao što su ljutnja, strah i bol pretvaraju u radost i ako je čakra blokirana u ranom djetinjstvu, kad odraste, dijete neće moći razriješiti i slobodno manifestirati ljutnju, strah i bol i preobraziti ih u neuvjetovanu radost.

Ako se slobodno zračenje energije poremeti kada se dijete navikava na uredno obavljanje nužde, blokira se protok energije što teče iz prve čakre smještene u korijenu kralježnice. Prva čakra čovjeku daje temeljni osjećaj sigurnosti. Kad se blokira zračenje prane iz prve čakre zakočit će se frekvencije energije povezane s opstankom, sigurnošću i zaštitom. Ne osjeća li dijete sigurnost u sebi, cijeli život će je tražiti izvan sebe u pretjeranom uzimanju hrane, stjecanju imovine itd., odnosno u svemu onome što mu može pružiti prividni osjećaj sigurnosti. Nedostaje li djetetu osjetilna stimulacija, jer roditelji ne osjećaju vlastito tijelo ili teško izražavaju ljubav prema djetetu, ne tetoše li ga ili ako zaspi u suzama, nastaje poremećaj u drugoj čakri. Tim poremećajem dijete gubi osjećaj vlastitog tijela, te ubrzo postaje neosjetljivo i otupljeno. Tako postaje pasivno. Zbog otupljenosti u kasnijem životu tražit će  isključivo senzualne užitke. Ljude će promatrati kao objekte koji će udovoljavati njegovim potrebama. Zbog poremećaja u prvoj i drugoj čakri čovjekov doživljaj sreće ovisit će o vanjskom svijetu i on će  učiniti sve kako bi nadoknadio gubitak tog osjećaja u vlastitom tijelu i energetskom polju. Kad izgubi ono što mu pruža zadovoljstvo, pojavljuje se osjećaj praznine koji se sve teže ispunjava što dovodi do opsesivnog ponašanja. Problemi se u pubertetu pojačavaju jer je protok energije (kundalini šakti) pojačan za vrijeme spolnog sazrijevanja. Ako je blokirana prva čakra (ishodište kundalini energije) blokada u njoj će priječiti seksualnu energiju da protječe drugom čakrom i adekvatnim meridijanima.

Priređeno iz knjige „Čakre kola života“, K. Sherwood

Manji energetski centri na dlanovima i tabanima

Standardno

MANJI ENERGETSKI CENTRI NA DLANOVIMA I TABANIMA

Manji energetskih centri na dlanovima i tabanima dopunjuje funkcije čakri, meridijana i aura. Te centre ne treba zamijeniti sa čakrama obzirom da su i struktura i funkcija manjih energetskih centara potpuno drugačije. Zapravo, manji energetski centri nisu strukture, oni su prije središta aktivnosti koje stvara funkcionalna interakcija određenih meridijana, a to su jedan muški i jedan ženski meridijan, locirani u dlanovima i tabanima. U dlanovima nastaju kroz interakciju Yang Yu i Yin Yu meridijana.  Dva Yang Yu meridijana su muški meridijani locirani u obje ruke. Oni povezuju ramena sa manjim energetskim centrima na dlanovima nakon što prođu vanjskom stranom ruke i kroz srednje prste. Dva Yin Yu meridijana su ženski meridijani koji povezuju manje energetske centre na dlanovima s prsima krećući se unutarnjom stranom obje ruke. U tabanima manje energetske centre stvara interakcija Chiao Yang i Chiao Yin meridijana. Slično spomenutim meridijanima na rukama dva muška meridijana Chiao Yang prolaze vanjskom stranom obje noge i gležnja a dva ženska Chiao Yin prolaze unutarnjom stranu nogu i gležnja i u bazi spolnih organa se vežu na ostale meridijane u našem energetskom sustavu.

Manji energetski centri imaju nekoliko funkcija koje doprinose ljudskom zdravlju i dobrobiti. U svojoj prvoj funkciji manji energetski centri na dlanovima (zajedno uz pranične ovojnice ili, funkcije uma kako ih nekad zovu, o kojima će biti riječ u jednom od narednih postova) omogućavaju sposobnost da se izrazi naša volja i namjera u vanjskom okruženju. Na isti način energetski centri na tabanima (zajedno uz funkcije uma ili energetske ovojnice) omogućavaju napredak u pojavnom svijetu. Te dvije funkcije manifestirane na svim pojavnim svjetovima i dimenzijama obilježavaju važno i vrlo često previđeno spajanje/konvergenciju između funkcija višeg i nižeg autentičnog uma i manjih energetskih centara u rukama i stopalima.

Manji  energetski centri zajedno sa prvih sedam tradicionalnih čakri također reguliraju energetski pritisak unutar mikrokozmičkog kruga, a dodatno s prvom i sedmom čakrom reguliraju pritisak prane u auričnim poljima. Osim toga, manji energetski centri utječu na stanje kandi (točke ili središta od kuda proizlaze meridijani) i sustav meridijana. Ako su manji energetski centi blokirani onda će se distribucija prane kroz kande u meridijane biti poremećena. S druge strane ako manji energetski centri zdravo funkcioniraju prana će zračiti kroz kande u meridijane i aure i biti će distribuirana kroz ljudski energetski sustav.

Obzirom da manji energetski centri distribuiraju pranu oni su privlačne mete za karmička podpolja i nefizička bića unutar njih. Zapravo, sasvim je uobičajeno za manje energetske centre da podržavaju guste karmičke sedimente kao i produžetke ega i vezanih karmičkih podpolja kao što su spone i kontrolirajući valovi.

Kao kod fizičko-materijalnog tijela zdravlje ljudskog energetskog polja je ovisno o energetskom tlaku. Pritisak prane ima utjecaj na polaritet i spolnu identifikaciju. Također ima utjecaj na snagu površinskih granica i sposobnost energetskog sustava za podržavanje vertikalne integracije energetskih prijenosnika (o energetskim tijelima i prijenosnicima koji su sačinjeni od prane u jednom od slijedećih postova).

Najvećim dijelom preuzeto iz knjige “Prevladavanje karme”, Keith Sherwood

Partnerske čakre

Standardno

PARTNERSKE ČAKRE

Partnerske čakre, unutar osobnog prostora tijela, su dvije čakre koje imaju nadopunjujuće funkcije koje koordiniraju njihovim aktivnostima. Njihov odnos utječe na dobrobit obje čakre i energetska tijela i/ili energetske prijenosnike koje podržavaju. Kada jedna od partnerskih čakri ima poremećene funkcije simptomi će se pojaviti u obje čakre. Ako je poremećaj dovoljno jak da čakra koja je napadnuta otupi, onda će se u partnerskoj čakri razviti akutni simptomi, vidljiviji i lakši za dijagnosticiranje. Akutni simptomi se mogu manifestirati kao bol, pritisak i/ili restrikcije koje mogu izgledati kao poremećaj fizičkih funkcija, uključujući disanje, probavu, seksualno funkcioniranje i ispražnjavanje. Biti svjestan nadopunjujućih funkcija obiju čakri (tenzije u muskulaturi, nelagoda i/ili bol itd.) mogu prikriti dublji problem u partnerskoj čakri.

Kada su funkcije čakre poremećene uslijed stresa, šoka ili traume, te je ona čak otupjela, stanje može proći neopaženo ako domaćin nije u mogućnosti razlikovati fine promjene u svojem nefizičkom okolišu. Partnerska čakra ne mora propatiti isti šok ili traumu, ali usprkos tome razvit će simptome zbog svoje veze s napadnutom čakrom. Iako daleko od ugodnih, simptomi u partnerskoj čakri mogu poslužiti kao vrijedan dijagnostički alat.

Parovi čakri koji formiraju partnerske odnose su: prva i treća čakra, druga i peta čakra, četvrta i šesta čakra i konačno poseban odnos postoji između prve i sedme čakre te manjih energetskih centara u dlanovima i stopalima.        

Prvi par čakri – prva i treća čakra

Njihovo partnerstvo je temeljeno na nadopunjujućim ulogama koje igraju u stabilnosti, sigurnosti i radosti postojanja. Prva čakra regulira frekvencije energija vezanih uz sigurnost u prostoru osobnog tijela, koje se može opisati kao nečije neotuđivo „pravo na postojanje“. Također regulira frekvencije energije namijenjene – radosti života. Ona je manifestacija zdravog odnosa s fizičko – materijalnim svijetom i svjetovima autentičnog uma.

Treća čakra regulira frekvencije energije vezane uz pripadnost, uključujući status i sigurnost unutar veza. Kada treća čakra zdravo funkcionira osoba će se osjećati stabilno i sigurno unutar veze i uživati plodove zajedničke empatije, intimnosti i međusobnog povjerenja. U autentičnom svijetu nižeg uma, sigurnost će se pojaviti kao pravo na život bez potrebe za opravdanjem vlastitog postojanja. U svijetu duše manifestirat će se kao izražavanje poriva duše u svim prikladnim okolnostima. U svijetu intelekta manifestirat će se kao pravo da se iskaže ljudska svijest i da se kreativno izrazi unutar institucionalnih okvira. U svijetu duha manifestirat će se kao pravo na doživljavanje jedinstva, manifestacije znanja i života bez vezanosti za kolektivno polje maye.

Drugi par – druga i peta čakra.

Njihovo partnerstvo zasnovano je na nadopunjujućim ulogama u reguliranju samoizražavanja i radosti, uključujući uvjetovanu radost zasnovanu na postizanju multidimenzionalnog stanja dobrobiti i neuvjetovanu radost čija manifestacija na zahtijeva vanjske katalizatore.

Druga čakra regulira frekvencije energija odgovornih za samoizražavanje na  najosnovnijim razinama, seksualno izražavanje, izražavanje vitalnosti i izražavanje kreativnosti koje ljudi dijele sa svim živim bićima. Dodatno, regulira frekvencije energije odgovorne za užitak vezan uz određeni objekt (seksualni užitak, užitak za dobro obavljeni posao i užitak koji nastaje uslijed odobravanja kolega).

Peta čakra regulira verbalno i neverbalno izražavanje kroz jezik tijela. Također regulira frekvencije energija odgovornih za neuvjetovanu radost. Neuvjetovana radost postoji a priori kod svih ljudi i proizlazi u svjesnu svijest jednom kada se peta čakra aktivira. Neuvjetovana radost može biti izražena putem ljudskog energetskog sustava i organa fizičko-materijalnog tijela.

Treći par – četvrta i šesta čakra.

Njihov partnerski odnos zasnovan je na nadopunjujućim ulogama koje imaju u raspoznavanju i osiguravanju osnovnih ljudskih prava. Četvrta čakra u fizičko-materijalnom i eteričkom svijetu podržava pravo na doživljaj, izražavanje i ispunjenje potreba proizašlih iz autentičnih želja. U svijetu duše (astralnom svijetu) četvrta čakra podržava pravo na doživljaj, izražavanje te razrješenje emocija. U svijetu intelekta podržava pravo na doživljaj i izražavanje namjere kroz konačnu ljudsku svjesnost a u svijetu duha izražavanje namjere transcendentalne svjesnosti.

Šesta čakra igra direktnu ulogu u zaštiti ljudskih prava kroz utjecaj na volju. Volja može proizići na dva načina; kroz prikladne aktivnosti i kroz izražavanje četiri autentične želje (artha, kama, dharma i moksha). Ili, može proizići kroz kombinaciju volje nefizičkih bića unutar individualnog uma i ega. Ako šesta čakra funkcionira zdravo i sinkronistički sa svojom partnerskom čakrom (četvrta čakra) onda će prikladna aktivnost štititi osobna prava. Ako ne funkcionira zdravo onda će volja Sebstva  (Jastvo, Atman) i ljudska prava koja proizlaze kroz prikladnu aktivnost i autentične želje biti nadvladana težinom karmičkog tereta i kolektivnom voljom nefizičkih bića unutar njega.

Obzirom da je kolektivna volja individualnog uma i ega da prodiru u osobni prostor tijela, time što napušta prikladnu aktivnost osoba će “predati“ svoja stvarna unutarnja prava i potpasti pod dominaciju individualnog uma i ega. Ovaj oblik predaje, koji je ponekad prerušen kao „otvorenost“, poremetit će ljudski energetski sustav time što će dozvoliti karmičkom teretu da se nagomila u ljudskom energetskom polju i u nekim slučajevima da prodre u osobni prostor tijela. Jednom kada su funkcije četvrte čakre nadvladane voljom individualnog uma i ega potreba da se vjeruje i razumije zamijenit će pravo stjecanja i izražavanja znanja kroz stalni akt nastajanja.

Četvrti par – prva i sedma čakra te manji energetski centri na tabanima i dlanovima.

Funkcionalno partnerstvo između prve i sedme čakre te manjih energetskih centara u dlanovima i stopalima (post o manjim energetskim centrima na tabanima i stopalima slijedi uskoro!) zasnovano je na ulozi koju igraju u reguliranju pritiska u ljudskom energetskom sustavu. Poput cirkulatornog sustava u fizičko – materijalnom tijelu, organi ljudskog energetskog sustava funkcioniraju pod pritiskom u zatvorenom sustavu. Pritisak omogućava kretanje prane kroz čakre, aure, meridijane i održava zdravu ravnotežu polarnosti i spola.

Prva i sedma čakra također funkcioniraju kao mostovi koji povezuju čakre unutar prostora osobnog tijela s čakrama iznad i  ispod prostora tijela. Čakre iznad i ispod prostora osobnog tijela zadužene su za pitanja transcendencije a one u prostoru osobnog tijela za fizička pitanja i fizički opstanak. Prva i sedma čakra igraju važnu ulogu u integraciji ovih samo prividno nepovezanih ljudskih aktivnosti.

Najvećim dijelom preuzeto iz knjiga “Duhovno umijeće ljubavi” i “Seks i transcendencija” K. Sherwooda

Nadi Sodhana pranayama – pročišćavanje nadija

Standardno

NADI SODHANA PRANAYAMA – PROČIŠĆAVANJE NADIJA

Kao što smo u jednom od prethodnih postova najavili, nastavljamo sa predstavljanjem tehnika disanja!

Prisjetimo se, nadiji su kanali kojima se prenosi energija kroz suptilni energetski sustav. Stari jogijski tekstovi uče nas da ida nadi i pingala nadi, pored sushumne, tvore osnovne nadije te počinju sa obje strane prve čakre (muladhara). Ida putuje lijevom nosnicom, a pingala desnom. Da bi se sačuvao  i pojačao protok energije kroz nadije, osobito kroz idu, pingalu i sushumnu, stari jogini razvili su vježbe disanja koje se nazivaju pranayama. Primjenom pranayame odmotava se kundalini shakti– energija u dnu kralježnice koju simbolički predstavlja sklupčana zmija čija je glava okrenuta u pravcu  korijena sushumne.

Opis izvođenja vježbe (za početnike):

 1. Sjednite u udoban položaj uspravnih leđa i nekoliko minuta obraćajte pažnju na normalan dah
 2. Spojite kažiprst i srednji prst desne ruke te ih položite na područje između obrva, a palcem zatvorite desnu nosnicu (ako vam je lakše, prste možete položiti na način koji je prikazan u videu)
 3. Udišite i izdišite kroz lijevu nosnicu, što polaganije 20 puta
 4. Otvorite desnu nosnicu i prstenjakom desne ruke zatvorite lijevu nosnicu. Udahnite i izdahnite 20 puta
 5. Spustite ruku na koljeno i promatrajte svoj normalan dah

Opis izvođenja vježbe za naprednije praktikante (kada ovladate prethodnom tehnikom):

Započnite sa postupkom kao što je opisano u prethodnoj vježbi pod brojem 1. i 2. te nastavite:

 1. Palcem zatvorite desnu nosnicu pa polako udahnite kroz lijevu. Prstenjakom zatvorite lijevu nosnicu i izdahnite kroz desnu. Sada udahnite kroz desnu i izdahnite kroz lijevu. To je jedan ciklus koji se sastoji od udaha na lijevu nosnicu, izdaha na desnu, udaha na desnu i izdaha na lijevu nosnicu. Ukoliko pri disanju zamislite obrnuto slovo V, lakše ćete pratiti ciklus disanja.
 2. Nakon 10 ciklusa, spustite ruku i dišite normalno.
 3. Ponovite vježbu tako da ciklus započnete sa udahom na desnu nosnicu, izdah na lijevu, udah na lijevu, izdah na desnu nosnicu. Napravite 10 ciklusa.

 Ova tehnika disanja naziva se i Anuloma Viloma pranayama.

 Ako niste potpuno sigurni kako izvesti vježbu, pogledajte video:

Dobrobiti vježbe na fizičkoj razini:

 • Pročišćavanje krvi i dišnog sustava
 • Bolja opskrba organizma kisikom
 • Jačanje dišnih organa
 • Otvaranje sinusa i sprječavanje alergija
 • Uravnoteženje živčanog sustava
 • Pomoć kod nervoze i glavobolje