Tag Archives: polarnost

Četiri autentične emocije

Standardno

Četiri autentične emocije

Autentične se emocije (ljutnja, strah, bol i radost) pojavljuju iz posebnog dijela autentičnog uma koji se zove astralni plan. One ne mogu omesti protok prane kroz naše polje i ne možemo postati vezani za njih. Neautentične emocije (bijes, zavist, ljubomora, razočarenje itd.) imaju „osobnost“ te možemo postati vezani za njih, posebno ako ih jedna osoba na drugu projicira. One ne mogu biti izražene ni razriješene kroz naše izražajne organe u glavi vikanjem, vrištanjem ili plakanjem. Zapravo, samo autentične emocije mogu biti izražene i razriješene kroz naš energetski sustav i odgovarajuće organe našeg fizičkog tijela (usta, oči i muskulatura lica). Prepoznati neautentične emocije je lako, jer se pojavljuju iz mjesta izvan osobnog prostora tijela i imaju primjese drugih kvaliteta kao što su krivnja, osuda ili vjerovanje. Za razliku od njih, autentične emocije se pojavljuju kada je ometen intimni odnos. Na žalost, nemogućnost da budemo intimni zbog projekcija je gotovo postao obrazac u modernom svijetu posebno u poljima koje reguliraju druga, treća, četvrta i peta čakra. Dodatno, naša vezanost za vlastiti karmički teret ometa tijek prane kroz naše polje i tako sprječava intimnost. Ukoliko se to dogodi, autentična emocija će se pojaviti.

Primjerice, druga čakra regulira spolni identitet i seksualnu vitalnost, kreativnost, ali i ljutnju. Ako nastane poremećaj u tijeku prane kroz drugu čakru kad nismo sposobni potpuno izraziti svoj spolni identitet ili doživjeti seksualnu intimnost s partnerom, ljutnja će se pojaviti. Treća čakra regulira pripadnost, povjerenje, ugodu i prijateljstvo. Kad je poremećen tijek prane kroz treću čakru i kada su povjerenje, ugoda i prijateljstvo poremećeni, autentična emocija koja će se pojaviti je – strah. Dalje, četvrta čakra podržava osobna prava. Bol će se pojaviti kada je tijek prane kroz četvrtu čakru blokiran i kada su osobna prava ograničena. Autentična emocija povezana s petom čakrom je radost.

Nastanak autentičnih emocija je lako shvatiti kroz princip polarnosti. Glavni protok prane (energije bez osobina) smješten je na stražnjoj strani tijela i kreće se prema gore kroz glavni muški meridijan (sushum

na), te prema dolje,  s prednje strane, kroz glavni ženski meridijan. Iz toga proizlazi da je stražnji dio osobnog prostora tijela muški, u odnosu na prednji koji je ženski. ost će se pojaviti kad god je sposobnost autentičnog izražavanja ometena.

Kada tijek „muške“ energije ostane neometen na putu prema gore, od druge do šeste čakre, neće se pojaviti autentična emocija. Ona se pojavljuje jedino nakon što se energija pokrene prema naprijed u ženski dio osobnog prostora tijela, kroz jednu od četiri čakre koje smo spomenuli kada su blokirane nakupinom karmičkog tereta ili projekcijama. Ako dovoljno karmičke energije (energije s osobinama) okružuje određenu čakru tijek prane kroz nju će biti poremećen dok prolazi kroz glavni muški meridijan. Jednom kada je tijek prane poremećen prana neće imati gdje ići osim naprijed kroz čakru. Dok god se prana kreće naprijed kroz čakru i dok je u stražnjem dijelu osobnog prostora tijela može se osjetiti toplina, hladnoća ili čak vibracija. Neće se, međutim, stvoriti emocija jer je stražnji dio tijela muški u odnosu na prednji koji je ženski, a emocija se pojavljuje jedino kada prana uđe u žensku polovinu osobnog prostora tijela. Kada je prana gurnuta kroz čakru nastavit će se kretati naprijed i nakon što se autentična emocija pojavi. Energija će proći kroz prednji, ženski dio tijela u aurično polje gdje će zapeti zajedno s karmičkim teretom. Ali, ako si dozvolimo da je izrazimo spontano tada će se povući natrag kroz čakru u glavni muški meridijan na leđima i nastaviti se kretati gore prema organima izražavanja u glavi, gdje će biti razriješena. Autentične emocije prolaze proces u tri stupnja: pojavljuju se, izražavaju i razrješuju. One funkcioniraju kao sigurnosni ventil koje se razvijao zajedno s našim organima izražavanja da bi se održao učinkovit rad energetskog sustava i obnavljala intimnost, kad god je ona ometena projekcijama i karmičkim teretom.

Više o autentičnim emocijama na predstojećoj cjelodnevnoj radionici u Varaždinu uz njihov doživljaj, nakon intoniranja tonova čakri u popodnevnom dijelu radionice.

Prema učenju K. Sherwooda.

Oglasi

Sedam polarnih polja

Standardno

SEDAM POLARNIH POLJA

Iako djeluje da polarnost u fizičko-materijalnom svijetu postoji kao veza između ekstrema zapravo su polarni odnosi mnogo kompleksniji. Dvo-polarnost tradicionalnih polarnih veza je lako shvatiti: ako postoji toplo mora postojati hladno, ako postoji muško mora postojati i žensko itd.  Ali shvatiti polarnost iznad prihvaćenog dva ili tri pola (plus, minus i neutralni) za naš individualni um i ego postaje sve teže. To je zato jer „Ja“ sve vidi iz osobne perspektive, što znači da zbog svog kratkovidnog pogleda, biće ili polje s kojim „Ja“ ima interakciju postaje drugi pol. Obzirom da sve vidi u odnosu na sebe, „Ja“ ne može vidjeti kompletnu sliku, a to je univerzum bez ograničenja, čija se hijerarhija polja i svjetova manifestira kroz sedam polarnih polja. Objektivno sagledavanje istine zahtijeva pomak iz individualnog uma u autentični um, što u našem polju predstavlja Atman lociran u osobnom prostoru tijela na desnoj strani grudi. Kretanje prema Atmanu, našem izvoru svjesnosti i prane, definira sve polarne veze u mikrokozmosu. Poput pojedinačnih valova u odnosu na ocean u kojem su nastali, svaka od sedam podvrsta polarnih polja ima svoj jedinstveni potpis koji definira njezin odnos s Univerzalnom svjesnošću (Atman). Prvo polarno polje se tradicionalno smatra muškim. Njegov smjer kretanja u relaciji s Atmanom će biti prema van i gore. To prvo polarno polje čini asertivnim i agresivnim. Polja svjesnosti i energije koja su prekomjerno muška guraju i stoga mogu biti opresivna i manipulativna, otežavajući drugim poljima da održe svoju poziciju bez da se ne blokiraju, stisnu i postanu gušća. Drugo polarno polje se tradicionalno smatra ženskim. Njegov smjer kretanja u odnosu na Atman će biti prema unutra i dolje. Polja koja su ženska imaju tendenciju biti receptivnija. Ona prihvaćaju druga polja i iskazuju svoju moć pasivno. Polja koja su prekomjerno ženska mogu biti ekstremno prijemčiva  i zavodljiva. U slučaju da se stupi u kontakt s prekomjerno ženskim poljem ono će snažno vući prema sebi. Treće polarno polje je neutralno što znači da je u odnosu na Atman statično i da neće reagirati na ostala polja u svom okruženju. Centriranje u neutralnom polarnom polju omogućit će vam da ostanete neometeni kroz duže periode što će olakšati meditaciju, promatranje i raspoznavanje vanjskih polja bez vezivanja. U četvrtom polarnom polju kretanje se odvija prema unutra iz vanjskih polja s nižom vibracijom prema unutarnjim poljima s višom vibracijom. To je oblik osobne involucije koji vas vraća natrag u prostor osobnog tijela i sprječava individualni um i ego da eksternaliziraju svijet, organe percepcije i aktivnosti. U petom polarnom polju interakcije s ostalim poljima su funkcija vibracije a ne kretanja i jedinstveno su ženske. Kako postanete svjesniji na petom polarnom polju i kako ga uklanjanjem karme pročišćavate, tako raste prihvaćanje i štovanje božanske ženstvenosti. Kao rezultat toga biti će vam lakše ostati centriranim u osobnom prostoru tijela odakle se pojavljuju užitak, radost, intimnost i ljubav. U šestom polarnom polju kretanje i poljne interakcije su funkcije vibracije i jedinstveno su muške, bez promjena u poziciji. Što ste više svjesni šestog polarnog polja i pročišćavajući ga, štovanje božanstvenog muškog raste. Kao rezultat toga uz lakšu centriranost iskusit ćete povećano zračenje svjesnosti i energije uz leđa što će povećat sposobnost manifestacije osobne volje i moći. U sedmom polarnom polju  polarnost više nije određena kretanjem ili vibracijom, a Univerzalna svjesnost se pojavljuje u pojavnom svijetu kroz sedmo polarno polje. Iako se čini da je to usmjereno kretanje sedmo polarno polje je stanje, pošto vrijeme-prostor ne postoje unutar Univerzalne svjesnosti.

Prema učenju K. Sherwooda iz časopisa Inner Awareness.

Polarnost, spol i partnerstvo

Standardno

POLARNOST,  SPOL  I PARTNERSTVO

magnetsko privlačenje

SPRIJEDA-STRAGA POLARNOST. Kada se radi o izražavanju i otpuštanju autentičnih emocija naša pažnja je primarno na straga-sprijeda polarnosti. Pri podizanju energije iz dna kralježnice (prva čakra) po glavnom muškom meridijanu na leđima do muškog pola druge čakre, ukoliko postoji blokada na drugoj čakri energija će krenuti iz druge čakre kroz tijelo prema naprijed i promijeniti polaritet kada dosegne prednju (žensku) stranu tijela. U trenutku promjene polariteta energije u ženski polaritet, mi doživljavamo autentičnu emociju ljutnje. Ukoliko nema blokade na drugoj čakri i prana dosegne muški pol treće čakre te,  ako je ona blokirana, na isti način će krenuti kroz tijelo prema naprijed pa ćemo doživjeti emociju straha. Na identičan način ćemo na četvrtoj čakri doživjeti autentičnu emociju straha, a na petoj čakri emociju radosti.

electricityPostoji i lijevo-desno polarnost i gore-dolje polarnost koja utiču na našu sposobnost za sudjelovanjem u intimnosti. LIJEVO-DESNO POLARNOST je prilično jasna  i jednaka i za muškarce i za žene. Dešnjaci su muški (agresivni) na desnoj strani svog energetskog polja i ženski (asertivni) s lijeve strane. Oni naginju zračenju energije kroz desni dlan, desni taban i desno oko. Za razliku od njih ljevoruki su skloni zračenju energije kroz lijevi dlan, taban i lijevo oko a primaju energiju kroz desni dlan, taban i oko. Ljudi blokirani na svojoj ženskoj strani imat će problem osjetiti empatiju sa svojim partnerom i bit će im teško prihvatiti seksualnu intimnost. Imat će problema i s izražavanjem i razrješenjem autentičnih osjećaja i emocija kao i integriranjem i prihvaćanjem ideja drugih ljudi.

Zadnji oblik polarnosti je GORE-DOLJE POLARNOST. U ljudskom energetskom sistemu gore-dolje polarnost je ta koja određuje hoće li osoba doživjeti seksualnu intimnost i intimni odnos sa svojim partnerom. Naime, u muško-ženskim odnosima muškarac je muški kod 2. čakre a ženski kod 4. čakre. Žene su ženske kod 2. čakre a muške kod 4. čakre. Kao funkcija njihovog polarnog odnosa muškarac izražava energiju iz 2. čakre dok žena prima energiju s 2. čakrom. Žene izražavaju energiju iz 4. čakre dok muškarci primaju energiju kroz 4. čakru. U praksi,  asertivnost će učinit muškarca prihvatljivijim, empatičnim i nježnim, a agresivnost će ženu učiniti snažnijom i probojnijom. Razlike u muško-ženskoj polarnosti odgovorne su za različite načine ljubavi, intimnosti i predanosti koje izražavaju žena i muškarac. Žene teže biti prihvaćene unutar odnosa, posebno intimnog, te očekuju da odnos na njih duboko utiče. Muškarci, s druge strane, imaju duboku potrebu zadržati individualnost i nevezanost čak i ako su predani intimnom odnosu. Iako žena i muškarac različito energetski reagiraju u partnerskom odnosu, zdrava polarna interakcija potiče ljubav i intimnost pojačavajući protok energije između partnera u odnosu.

Prema učenju Keitha Sherwooda.